Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: OMMAVIT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α.Φ.Μ.: 801248957

Δ.Ο.Υ.: Ζ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 152674704000

Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Διεύθυνση: ΔΕΛΦΩΝ 208

Περιοχή: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τ.Κ.: 54248

Τηλ: 6987121770

Ημερομηνία λήξης 1ης χρήσης: 31/12/2019

Κεφάλαιο: 15.000,00 Ευρώ

Διαχειριστής: ΡΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

ΑΦΜ Διαχειριστή:046406921